Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 15. květnu 2018

15.5.2018

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.11.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena