Aktualizace textu výzvy č. 44 IROP „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“ – navýšení alokace

19.6.2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 19. června 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena