Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Liberecký kraj
Zahájení projektu: 20.9.2016
Ukončení projektu: 21.3.2019
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Hlavním účelem je vytvoření moderního centra odborného vzdělávání pro zemědělské, lesnické a zahradnické vzdělávání žáků. Cílem je stabilizovaná a moderní vzdělávací instituce, jejíž činnost bude plně v souladu s potřebami Libereckého kraje ve výchově a vzdělávání žáků. Realizace navrhované koncepce přinese významné zkvalitnění praktického vzdělávání a výuky odborných předmětů. Nově vybudované centrum tak celkově zlepší podmínky odborného vzdělávání.

Výše dotace EU: 60 150 370,70
Veřejné zdroje ČR: 10 614 771,30
 
Celková částka: 70 765 142,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena