Půdní vestavba

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Zahájení projektu: 22.6.2016
Ukončení projektu: 19.12.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je vybudování půdní vestavby a vytvoření nových učeben, které budou nově vybaveny moderními technologiemi umožňujícími kvalitní přípravu žáků. Prostory stávající budovy tak budou doplněny o 4 nové odborné učebny s potřebným zázemím. Vzniknou dvě multimediální učebny s ICT zázemí, jazyková učebna a laboratoř fyziky a potřebné zázemí zahrnující i učebnu 3D tisku či prostory pro odpočinek žáků. Bude rozvinuta vnitřní konektivita školy a bude vybudována venkovní relaxační zóna.

Výše dotace EU: 28 461 550,45
Veřejné zdroje ČR: 5 022 626,55
 
Celková částka: 33 484 177,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena