Rekonstrukce a stavební úpravy mateřské školy Zabrušany

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Zabrušany
Zahájení projektu: 6.5.2015
Ukončení projektu: 30.7.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Předmětem proj. je provedení staveb. úprav stávaj. objektu ZŠ a MŠ Zabrušany, při kterých dochází k záměně využívání vnitř. prostor stávaj. objektu za účelem navýš. kapacity zařízení (provozovny MŠ Zabrušany) pro předškolní vzdělávání o 18 dětí. Jedná se o přesun a rozšíř. prostor určených pro MŠ z 1.NP do 1.PP a zřízení kuchyně s jídelnou v 1.NP. Součástí projektu jsou také úpravy venk. ploch včetně osazení předzahrádky ven.herními prvky, zajištění bezb. přístupu do objektu a pořízení vybavení.

Výše dotace EU: 8 156 219,40
Veřejné zdroje ČR: 1 439 332,84
 
Celková částka: 9 595 552,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena