Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Město Mnichovo Hradiště
Zahájení projektu: 23.2.2016
Ukončení projektu: 31.10.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu v rámci předškolního vzdělávání v Mnichově Hradišti. Reaguje na dlouhodobý problém v počtu odmítnutých dětí do mateřské školy. Díky realizaci tohoto projektu dojde k rozšíření kapacit o 28 míst. Součástí projektu je i rekonstrukce stávající kuchyně pro potřeby MŠ a úpravy venkovních prostor.

Výše dotace EU: 13 637 609,59
Veřejné zdroje ČR: 2 406 636,99
 
Celková částka: 16 044 247,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena