Skladová a administrativní hala Dalovice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.
Zahájení projektu: 15.2.2017
Ukončení projektu: 15.11.2017
Téma projektu: Sociální podnikání
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je rozvoj sociálního podniku "Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o." a vytvoření 3 nových pracovních míst pro zdravotně postižené. V rámci projektu budou realizovány stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice, čímž dojde k rozšíření prostorových kapacit sociálního podniku.

Výše dotace EU: 4 165 000,00
Národní soukromá částka: 735 000,00
 
Celková částka: 4 900 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena