Stacionář Ústí nad Orlicí

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Ústí nad Orlicí
Zahájení projektu: 16.11.2015
Téma projektu: Sociální integrace
Stav projektu: V realizaci

Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu v Ústí nad Orlicí na týdenní stacionář pro 18 klientů s mentálním, příp. s kombinovaným postižením. Přestěhování z již neodpovídajících stávajících prostor stacionáře do nově zrekonstruovaného objektu povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb. Poskytovatelem služby bude Centrum sociálních služeb města Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace zřízená žadatelem. Žadatel je vlastníkem dotčených nemovitostí.

Výše dotace EU: 29 256 972,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 162 995,14 Kč
 
Celková částka: 34 419 968,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena