Terénní týmy pro osoby s duševním onemocněním

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: FOKUS Liberec o.p.s.
Zahájení projektu: 1.2.2017
Ukončení projektu: 31.1.2018
Téma projektu: Sociální integrace
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je vytvoření zázemí pro práci terénních týmů ve dvou lokalitách Libereckého kraje (Tanvaldsko a Českolipsko). Konkr.jde o pořízení vnitřního vybavení pronajatých prostor a nákup dvou os. automobilů. Týmy budou poskytovat registrov. soc. službu Podpora samostat. bydlení pro skupinu duševně nemocných, kteří mohou žít mimo ústavní péči. Projekt odpovídá záměru deinstitucionalizace psychiatrické péče v ČR. Žadatel je zkušeným poskytovatelem služeb pro tuto CS soc.vyloučených lidí.

Výše dotace EU: 575 223,90
Veřejné zdroje ČR: 67 673,40
Národní soukromá částka: 33 836,70
 
Celková částka: 676 734,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena