Učebna přírodních věd a jazyková učebna

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Česko-anglické gymnázium s.r.o.
Zahájení projektu: 9.6.2016
Ukončení projektu: 13.7.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na Česko-anglickém gymnáziu. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení - celé jazykové učebny a pomůcek do výuky přírodovědných předmětů sloužících k badatelsky orientované výuce. Vzdělávání na Česko-anglickém gymnáziu též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 IROP.

Výše dotace EU: 2 822 486,92
Národní soukromá částka: 498 085,93
 
Celková částka: 3 320 573,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena