Vybavení FN Brno pro návaznou péči - MR

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Zahájení projektu: 16.1.2017
Ukončení projektu: 30.6.2017
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno (FN Brno), jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, je pořízení celotělového scaneru MR s indukcí pole 1,5 tesla (1,5T MR). Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče, zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění diagnostického zobrazovacího procesu u nemocných s nejzávažnějšími onemocněními s vysokou incidencí v populaci CR.

Výše dotace EU: 31 896 250,00
Veřejné zdroje ČR: 5 628 750,00
 
Celková částka: 37 525 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena