Výstavba nové MŠ v Chomuticích

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Chomutice
Zahájení projektu: 30.9.2015
Ukončení projektu: 30.6.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je výstavba nové budovy mateřské školy v obci Chomutice. Cílem projektu je navýšení kapacity mateřské školy, zvýšení kvality zázemí pro předškolní vzdělávání a zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérového přístupu tohoto vzdělávacího zařízení. Stávající mateřská škola disponuje kapacitou 25 dětí, která je však kvůli vysoké poptávce nedostatečná. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity o 17 dětí. Novou mateřskou školu budou navštěvovat děti ve věku od 2 do 6(7) let.

Výše dotace EU: 10 161 902,27
Veřejné zdroje ČR: 1 793 276,88
 
Celková částka: 11 955 179,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena